Kontaktinformation:
Patrik Nordin
tel
Fuji Skoda Intersport Östersund Suunto Outside (mediapartner)
Cykelogen Egons

Övrigt


Start

Starttider fredag första start kl. 18.00 och lördag kl. 10.00. Senast 10 minuter före starttiden skall tävlande infinna sig vid startfållan i anslutning till Badhusparken, Östersund, på lördag respektive Lövsta, Frösön, på fredagen.

karta-fre_thumb karta-lor_thumb

För att hitta till start- och målområden, klicka på kartorna så får du upp den i större format.


Inställt arrangemang

Om Vértex Vélo på grund av extraordinära omständigheter måste inställas, förbehåller sig arrangören rätt att behålla hälften av anmälningsavgiften.


Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören vad gäller anmälningsavgift.


Priser

Segerpremier delas ut till segrare i dam resp. herr i backsprinten och 100 km linjelopp, spurtprissegrare vid de två spurtpriserna under 100 km på lördagen samt kavajen till totalsegraren över två dagar. I övrigt lottas alla priser, bland annat en racercykel från FUJI, ut.


Nummerlappar

Till fredagens backsprint kan nummerlappar hämtas från och med kl. 16.00 på parkeringen vid startplatsen. Till lördagens lopp kan nummerlappar endast hämtas på startdagen från kl. 8.00 vid start i Badhusparken.


Parkering

Fredag: Vid Lövsta IP eller ute på stora parkeringen vid gamla Lernia, Frösön.

Lördag: Parkering sker lämpligast uppe vid Östersunds Skidstadion, där även duschmöjligheter finns för de tävlande. Det finns även en större parkering uppe vid Z-hallen. Därefter rullar deltagarna ner till starten i Badhusparken.


Dusch och omklädning

Lördag: Efter målgången står Östersunds Skidstadion öppen för tävlande så länge tävlingen pågår.


Start- och målområde i Östersund

Fredag: Start vid gamla Lernia, i närheten till Lövsta IP, Frösön. Målområde vid Frösötornet.

Lördag: Start nere i Badhusparken i Östersund. Målområde Östersunds Skidstadion. För att hitta till start- och målområden, klicka på kartorna så får du upp den i större format.

karta-fre_thumb karta-lor_thumb

Depåer

Under linjeloppet finns i depån i Krokom saft, sportdryck och vatten samt någon enklare form av förtäring (bullar, bananer).


Langning

Ingen langning av dricka är tillåten på någon av distanserna under helgens tävlingar.


Inga privata eller företagsbilar

Respektera arrangörens och polisens maning om att inte ha med dig några privata eller företagsbilar utmed banan. Det är trångt nog ändå utmed vissa vägavsnitt. Lämna vägen till cyklisterna under lördagen! Vértex Vélo har fullgod service i efterföljande kvastbilar på både 50 km och 100 km.


Vértex Vélo följebil

Bilar märkta "Följebil" följer loppet. Behöver du hjälp, stoppa en följebil! Om du av någon anledning måste bryta loppet, invänta följebil! Den som bryter måste under alla omständigheter meddela detta till någon av våra funktionärer eller till vårt journummer som finns tryckt på alla nummerlappar.


Bevakning

Funktionärer/flaggvakter är utposterade vid alla avtagsvägar/gatukorsningar där övrig trafik kommer att korsas. Färdriktningspilar i orange färg finns vid varje korsning där tveksamhet kan förekomma.


Regler

Vértex Vélo är ett motionslopp som arrangeras enligt Svenska Cykelförbundets regler med dispens för tävlingsinslaget och tidtagningen.

Kompletta regler hittar du på www.scf.se, under motionslopp.


Försäkring

Varje deltagare åker på egen risk, men kollektiv olycksfalls- och ansvarsförsäkring gäller via Svenska Cykelförbundet och Folksam och omfattar samtliga anmälda deltagare. Försäkringen innehåller: invaliditetsersättning á 100 000 kr, dödsfallsersättning á 10 000 kr, tandskador, max 60 % av basbeloppet, akutersättning, max 6 % av basbeloppet samt ansvarsförsäkring upp till fem miljoner kr. OBS! Försäkringen gäller enbart för vård i Sverige. Du som bor utanför Sverige ska kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera hur du är olycksfalls- och ansvarsförsäkrad för motionslopp utanför ditt land. För fullständiga försäkringsvillkor eller skadeanmälningsblanketter, ta kontakt med närmaste Folksamkontor! Vid frågor om hur din cykel är försäkrad, kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.