Kontaktinformation:
Patrik Nordin
tel
Fuji Skoda Intersport Östersund Suunto Outside (mediapartner)
Cykelogen Egons

Övrigt


Start

Starttider fredag 19.00 och lördag 12.00. Senast 10 minuter före starttiden skall tävlande infinna sig vid startfållan i anslutning till Badhusparken på lördag respektive Lövsta på fredagen.


Inställt arrangemang

Om Vértex Vélo p.g.a. extraordinära omständigheter måste inställas, förbehåller sig arrangören rätt att behålla hälften av anmälningsavgiften.


Avanmälan

Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för arrangören vad gäller anmälningsavgift.


Priser

Segerpremier delas ut till segrare i dam resp. herr i backsprinten och 100 km linjelopp, spurtprissegrare vid de tre spurtpriserna under 100 km på lördagen samt kavajen till totalsegraren över två dagar. I övrigt lottas alla priser ut.


Nummerlappar

Till fredagens backsprint kan nummerlappar hämtas fr.o.m. tre timmar innan start vid målplatsen uppe vid Frösötornets parkering. Till lördagens lopp kan nummerlappar endast hämtas på startdagen från kl. 10:00 i anslutning till startplatsen i Badhusparken i Östersund.


Parkering

Fredag: Vid Lövsta IP eller ute på stora parkeringen vid Lernia. Lördag: Parkering sker lämpligast uppe vid Östersunds Sporthall, där även duschmöjligheter finns för de tävlande. Det finns även en större parkering uppe vid Z-hallen. Därefter rullar deltagarna ner till starten i Badhusparken.


Dusch och omklädning

Lördag: Efter målgången står Östersunds Sporthall öppen för tävlande så länge tävlingen pågår. Klicka på karta för att hitta.


Start- och målområde i Östersund

Både start och målområde kommer under lördagen att vara nere i Badhusparken i Östersund. För att hitta till start-, målområdet och dusch, klicka på kartan så får du upp den i större format.


Depåer

I depån vid Krokom finns saft, sportdryck, vatten samt någon enklare form av förtäring (bullar, bananer).


Langning

Ingen langning av dricka är tillåten på någon av distanserna under helgens tävlingar.


Inga privata eller företagsbilar

Respektera arrangörens och polisens maning om att inte ha med dig några privata eller företagsbilar utmed banan. Det är trångt nog ändå utmed vissa vägavsnitt. Lämna vägen till cyklisterna under lördagen! Vértex Vélo har fullgod service med följebil.


Vértex Vélo följebil

Bilar märkta "Följebil" följer loppet. Behöver du hjälp, stoppa en följebil! Om du av någon anledning måste bryta loppet, invänta följebil! Den som bryter måste under alla omständigheter meddela detta till någon av våra funktionärer eller till vårt journummer som finns tryckt på alla nummerlappar.


Bevakning

Funktionärer/flaggvakter är utposterade vid alla avtagsvägar/gatukorsningar där övrig trafik kommer att korsas. Färdriktningspilar i orange färg finns vid varje korsning där tveksamhet kan förekomma.


Regler

Vértex Vélo är ett motionslopp som arrangeras enligt Svenska cykelförbundets regler med dispens för tävlingsinslaget och tidtagningen.

Kompletta regler hittar du på www.scf.se, under motionslopp.


Försäkring

Varje deltagare åker på egen risk, men kollektiv olycksfalls- och ansvarsförsäkring gäller via Svenska Cykelförbundet och Folksam och omfattar samtliga anmälda deltagare. Försäkringen innehåller: invaliditetsersättning á 100 000 kr, dödsfallsersättning á 10 000 kr, tandskador, max 60 % av basbeloppet, akutersättning, max 6 % av basbeloppet samt ansvarsförsäkring upp till fem miljoner kr. OBS! Försäkringen gäller enbart för vård i Sverige. Du som bor utanför Sverige ska kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera hur du är olycksfalls- och ansvarsförsäkrad för motionslopp utanför ditt land. För fullständiga försäkringsvillkor eller skadeanmälningsblanketter, ta kontakt med närmaste Folksamskontor! Vid frågor om hur din cykel är försäkrad, kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.