Här är området där tävlingen kommer att äga rum.


Ur Gröna kartan 192A Lantmäteriverket Gävle 2004. Medgivande M2004/1652.
Gäller tom 2005-02-10