Spurtpriser

För att få lite fart på loppet i år har det införts tre spurtpriser (se skiss nedan). Förutom 1000:- i presentkort till segraren vid respektive spurt så kommer bonussekunder till totaltävlingen (2-dagars) att delas ut till de tre främsta i form av 5,3,1 sekunder.Spurtprisernas placering

Spurtpris 1: 70-skyltarna efter avtaget till Frösö kyrka
Spurtpris 2: Rödöbron
Spurtpris 3: Dille på krönet