Regler

• Allt "skräp" i form av papper, flaskor m.m. skall tas med till nästa station eller målgång.
• Vid ev. olycka/sjukdomsfall är Du som tävlande skyldig att på bästa möjliga vis bistå den/de skadade/sjuka.
• Om tävlande bryter tävlingen, måste detta meddelas vid närmaste bemannade kontroll.
• Support är inte nödvändigt men tillåtet vid de två matstationerna, dock inte utefter banan.
• Tävlingsledningen kan ej garantera er personliga säkerhet, ni tävlar på EGET ansvar. Alla deltagare är dock försäkrade med Folksam idrottsförsäkring under tävlingen.

Obligatorisk utrustning sololöpare:

• Ryggsäck
• 1:a förband
• Visselpipa
• Kompass
• Vindtät jacka
• En extra underställströja
• Behållare för minst en 1/2 liter vätska

Erhålles inför tävlingen:

• Nummerlapp
• KartaObligatorisk utrustning duoklassen:

Eftersom deltagarna tävlar som ett lag får utrustningen fördelas inom laget.
Antingen genom att båda har ryggsäck där packningen fördelats efter inbördes styrka,
alternativt att bara ena löparen har ryggsäck innehållande all utrustning.

Laget skall ha med sig:

• 1 Ryggsäck
• 1 1:a förband
• 1 visselpipa
• 1 kompass
• 2 vindtäta jackor (en var)
• 2 extra underställströjor (en var)
• 2 behållare för minst en 1/2 liter vätska

Erhålles inför tävlingen:

1 karta + varsin nummerlapp.

En lagmedlem får inte lämna sin partner utefter banan och fortsätta själv.
Om ena lagdelen väljer att avbryta vid en av stationerna och detta meddelas till funktionärer får den andre löparen fortsätta. Obligatorisk utrustning motsvarande sololöpare måste då medföras.

Obligatorisk utrustning korta banan:

• Karta (erhålles inför start)
• 1:a förband
• Vätska minst 0,5 liter