Banbeskrivning


Starten i Vålådalen.

Här följer en lite mer detaljerad banbeskrivning med avståndsangivelser:

Start Vålådalen
8,2km Vallbo
14,6km Grönvallen Dricka
19,3km Issjödalen
24,8km Lunndörrsstugorna Mat/dricka
37,2km Vålådalen Dricka
42,5km Nulltjärn

De första 2km fram till bron över Vålån går på grusväg och lättsprungen bred sommarled. Här gäller det att hitta sitt tempo och inta sin position i fältet. Efter bron viker banan ner utmed Vålån och det blir löpning på en mycket smal och slingrande stig de närmaste 4,5km.


Kortare sträcka med grusväg genom Vallbo.


Utsikt från leden mellan Vallbo och Grönvallen.

Vid 7km blir det grusväg fram till och ca 1km förbi Vallbo. Grusvägen övergår till en bred vandringsled med inslag av mycket stenar och en stigning på ca 2km börjar upp mot myrarna och spånglöpningen. Det blir ca 2km över myrmark (spångat hela vägen) innan den sista biten stig leder fram till Grönvallen vid 14,6km.


Spånglöpning över myrarna upp mot Grönvallen.

Från Grönvallen blir det mycket fin löpning upp genom Issjödalen till vändningen på platån. Sagolika omgivningar (ge er tid att titta upp från backen när ni springer) och lättsprungen relativt slät stig hela vägen upp till 19,3km.


Leden upp genom Issjödalen.


Lättlöpt stig upp genom Issödalen.


Brant upp sista biten ur Issjödalen.

Från vändningen blir det först ett parti med lösgruslöpning (svårt att se leden, följ stenrösena som markerar sommarleden) varefter leden blir en stig som viker av upp mot banans högsta punkt. Därefter börjar nedstigningen mot Lunndörrsstugorna på en lite smalare stig i blockig terräng.


Gruslöpning uppe på platån efter Issjödalen.


Utsikt över pyramiderna.


Leden mot Lunndörrsstugorna.

Efter påfyllningen vid mat- och drickastationen efter 24,8 avverkade km kommer banans tuffaste sträcka. Trots att det nu bara är utför de 12km in till Vålådalen blir det inga snabba kilometertider. Här gäller det att vara fullständigt fokuserad på vart fötterna sätts, stenar och rötter gör leden periodvis tekniskt svårsprungen.


Det finns gott om möjligheter till vätskepåfyllning efter banan.

Väl framme vid sista drickastationen efter 37,2km vid Vålådalen är det bara fin löpning kvar med släta stigar de sista 5km till målet vid Nulltjärns strand.


Målet vid Nulltjärns strand.


Korvgrillning efter målgång.

Hela dagen

Det är ingen specifik maxtid som gäller. Bildspelet och banketten börjar kl. 19.00 och den tidiga starten för de som vill ta det lite lugnare går redan 07.30. En tid på 10h innebär alltså att deltagaren hinner snygga till sig innan kvällens aktiviteter. 10h motsvarar en kilometertid på 14 min vilket gör att deltagare kan vandra runt banan utan att stressa.