Karta


Ur Fjällkartan© Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande M2005/4631

Banan:

Bansträckningen går efter sommarledenerna mellan

Vålådalens fjällstation
Vallbo
Grönvallen
Issjön
Lunndörrsstugorna
Vålådalen
Nulltjärnsgården.

Bansträckningen är ca 43km, exakt mätning med banprofil kommer under våren.


Bilder från banan i September 2005


Spånglöpning över myrarna upp mot Grönvallen.


Leden upp genom isjödalen.


Platån direkt efter vändningen vid Issjön.


Utsikt över pyramiderna från platån.


Leden ner mot Lunndörrsstugorna.