Karta


Ur Fjällkartan © Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande M2005/3171

Banan:

Bansträckningen går efter sommarleden mellan
Storulvåns fjällstation
Spåime vindskydd
Sylarnas fjällstation
Enkälen vindskydd
Blåhammarens fjällstation
Ulvåtjärn vindskydd
Storulvåns fjällstation.

Distans enligt skyltar på fjälleden: 47km