Vértex Vinter

Resultat

2011

Vértex Vinter Sylarna

Solo & Touring

2010

Vértex Vinter Sylarna

Solo
Duo

2009

Vértex Vinter Åre

Solo
Duo

2008

Vértex Vinter Åre

Solo
Duo

2007

Vértex Vinter Åre

Solo & Duo

2006

Vértex Vinter Storulvån

Solo
Duo

2005

Vértex Vinter Storulvån

Solo
Duo