Vértex Vinter

Resan

För resa från Göteborg och Stockholm kan nattåget till Enafors vara ett lämpligt alternativ.

Wänseth Buss har ett samarbete med STF Storulvån för transfer mellan Enafors tågstation upp till fjällstationen. Transfern körs i samband med SJ-tågens ankomster och måste förbokas senast kl. 17.00 dagen före ankomst. Information om tider, priser och bokning finns på telefon 0647-70 477 eller hemsidan www.wansethbuss.se.

De sista 16 km mellan Storulvån och Sylarnas Fjällstation tar man sig för egen maskin på skidor eller med snövesslan som avgår dagligen från Storulvån kl. 10.30. Vesseltransport bokas senast kvällen innan avfärd. Mer information om tider, priser och bokning av vesslan finns på telefon 0647-72 200 och STF's hemsida.