Tävlingen 9-10 mars 2007

Tävlingen delas in i två klasser, lag och solo.

Lagtävlingen går ut på att lag bestående av max 12 personer skall avverka så många varv som möjligt runt Östersundstravets 1000-metersbana under 24 timmar. Det kan vara byalag, företag, föreningar eller bara ett kompisgäng som vill prova på något annorlunda under ett dygn.
Endast en åkare från respektive lag får vara på banan åt gången. Förslagsvis delas dygnet upp mellan lagmedlemmarna så att varje deltagare tar på sig två pass på vardera en timme.
De mer seriösa lagen kommer att ha mer täta byten och gå runt på scheman där laget delas in i mindre grupper för att kunna hålla en högre fart ute på banan.
Hederspriser till de 3 bäst placerade lagen, eventuella övriga priser lottas ut.
Vinnande lag får dessutom åka hem med vandringspokalen som just nu innehas av Stockholm Speedskaters som vann första året med sina 666 varv.

Inför 2007 kommer även en öppen motionsklass finnas där antalet deltagare per lag är obegränsat. Målet med denna klass är att lag med deltagare som tycker att två timmar per person är lite väl mycket att åka på ett dygn skall känna sig välkomna.

Solotävlingen innebär att en person själv skall samla ihop så många varv som möjligt under ett dygn. Hederspriser till samtliga deltagare i denna extrema klass. Första årets vinnare, Anders Burman, avverkade på egen hand hela 38,3 mil.
Ett maxantal kommer att sättas till 24 deltagare i denna klass.

Nytt för 2007 års tävling är att soloklassen startar tidigare än själva lagtävlingen. Redan klockan 12.00 på fredagen släpper vi iväg solodeltagarna.
Detta för att ge dem bättre förutsättningar och slippa låta dem vara vakna så länge innan de startar.


Foto: Fred Geers